Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać materiały marketingowe/handlowe dotyczące działalności Happy Gifts Europe oraz jej partnerów prosimy o zapoznanie się z niżej wymienionymi warunkami.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity (Dz. U. z 2018, poz. 1000). Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu jest Happy Gifts Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Pszczyńska 2. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania czy usunięcia. Oświadczenia w tym zakresie należy składać pod numerem telefonu 32 289 98 72 lub na adres mailowy iodo@happygifts.eu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Happy Gifts Europe Sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Happy Gifts Europe Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Happy Gifts Europe Sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Happy Gifts Europe Sp. z o.o. przez czas i w zakresie współpracy z Happy Gifts Europe Sp. z o.o w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Happy Gifts Europe Sp. z o.o. treści, dotyczących oferty Happy Gifts Europe Sp. z o.o. na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty współpracujące z Happy Gifts Europe Sp. z o.o. w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmioty, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)