W związku w wymogami formalno-prawnymi dotyczącymi wejścia w życie z dniem 25.05.2018 nowych przepisów dotyczących ochony danych osobowych RODO, niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych o nowościach, ofertach handlowych i promocjach organizowanych przez Happy Gifts Europe Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu. 
 
Poprzez potwierdzenie zgadzacie się Państwo na:
otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej
(zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną; tekst jednolity: Dz. U. z 2013r, poz. 1422),
udostepnienie swoich danych firmie Happy Gifts Europe Sp. z o.o. oraz podmiotom z nią współpracującym, a także ich przetwarzanie do celów marketingowych
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U z 2018, poz. 1000).
 
 Informujemy, że Administratorem danych osobowych w postaci adresu e-mail, imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu jest Happy Gifts Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Pszczyńska 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pszczyńska 2, 41-902 Bytom lub poprzez adres e-mail: iodo@happygifts.eu

 Posiadane dane zostały przekazane nam dobrowolnie podczas kontaktów z Happy Gifts Europe Sp. z o.o.: osobistych - podczas targów, szkoleń i spotkań handlowych, telefonicznych, drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail, formularze kontaktowe, itp. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości współpracy w w/w zakresach.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:
-  współpracy z Happy Gifts Sp. z o.o.
-  przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego,
-  odpowiedzi na pytania,
-  obsługi procesu reklamacji,
-  w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań,
-  dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji.

 Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy z Happy Gifts Europe Sp. z o.o., zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Państwa dane mogą być udostępniane naszym partnerom,  podwykonawcom oraz firmom spedycyjnym
w przypadku, gdy wymaga tego realizacja zamówienia.

Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
-  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
-  prawo do przenoszenia danych,
-  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
-  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
-  prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
-  prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
-  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Happy Gifts Europe Sp. z o.o. narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 W przypadku chęci zmiany zakresu przetwarzanych przez nas danych, w tym wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia swoją zgody, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: iodo@happygifts.eu

Pliki "cookies"

 Happy Gifts Europe Sp. z o.o. korzysta z plików cookies na swoich stronach. Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez wszystkie nasze strony internetowe. Informacji odczytanych za pomocą cookies używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach.